Vänligen Uppgradera din webbläsare

Vi har upptäckt att du använder Internet Explorer - en föråldrad webbläsare som inte längre stöds fullt ut på denna webbplats. År 2020 kommer Internet Archive ta bort Internet Explorer från sin lista över webbläsare som stöds, efter råd från Microsoft Chief of Security, Chris Jackson.

Om du använder en föråldrad webbläsare som Internet Explorer ökar säkerhetsriskerna och du begränsar funktionaliteten. Som ett resultat, moderna webbplatser som denna kanske inte fungerar som de ska. För att komma åt denna webbplats i sin helhet, vänligen uppgradera till en alternativ, fullt stöd webbläsare

Microsoft EdgeGoogle ChromeFirefox
Produktsökning

Osäker på vilken kategori du produkten är under? Använd sökningen nedan för att komma direkt till produktsidan du behöver.

Presenterat innehåll
Skyddande glas – tillsats av slagmotstånd med rätt silikontätningsmedel
Lära sig mer

Momentivt prestanda material Inc. Juridisk ansvarsfriskrivning

DETTA DOKUMENT GER DEN JURIDISKA ANSVARSFRISKRIVNINGEN ("DISCLAIMER") SOM GJORTS AV OCH PÅ UPPDRAG AV MOMENTIVT PRESTATIONSMATERIAL INC. OCH DESS DOTTERBOLAG OCH AFFILATER (tillsammans "MPM") MED AVSEENDE PÅ INKÖP OCH/ELLER ANVÄNDNING AV ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, MATERIAL OCH/ELLER RESURSER SOM SÄLJS AV MPM (sammantaget "PRODUKTERNA").

PRODUKTERNA SÄLJS ENLIGT MPM:S STANDARDVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ("COS"), SOM TILLHANDAHÅLLS I ELLER MED TILLÄMPLIG DISTRIBUTÖR ELLER ANNAT FÖRSÄLJNINGSAVTAL OCH ÄR TRYCKTA PÅ BAKSIDAN AV ORDERBEKVITTNINGAR OCH FAKTUROR. SÅDANA COS FINNS OCKSÅ TILLGÄNGLIGA PÅ BEGÄRAN.
MPM KAN GE YTTERLIGARE INFORMATION, REKOMMENDATIONER OCH/ELLER RÅD SOM RÖR PRODUKTERNA (gemensamt "Innehåll") PÅ SIN WEBBPLATS SOM FINNS PÅ WWW. gesilicones. com ("Webbplatsen") ELLER PÅ ANDRA MARKNADSFÖRINGSSÄKERHETER (mässa banners, affischer, tryckt reklam, broschyrer, etc). FÖRUTOM SOM ANNARS FÖRESKRIVS I COS, MPM GÖR INGEN GARANTI ELLER GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅTT, (i) ATT EVENTUELLA RESULTAT SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN ELLER I INNEHÅLLET KOMMER ATT ERHÅLLAS AV EN VISS KUND UNDER SLUTANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN, ELLER (ii) SOM TILL EFFEKTIVITETEN OCH / ELLER SÄKERHETEN FÖR NÅGON KONSTRUKTION SOM INNEHÅLLER ALLA PRODUKTER OCH / ELLER INNEHÅLL. FÖRUTOM VAD SOM ANNARS FÖRESKRIVS I COS ELLER SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, MPM OCH VAR OCH EN AV DESS ANSTÄLLDA, FÖRETRÄDARE OCH / ELLER AGENTER, SKALL INTE I NÅGOT FALL VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV INKÖP OCH / ELLER ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN.

Varje användare är ensam ansvarig och ansvarig för att göra sin egen beslutsamhet om lämpligheten av några Produkter och /eller Innehåll för sin egen särskilda användning. Följaktligen är varje användare ensam ansvarig och ansvarig för att identifiera och utföra alla tester och analyser som är nödvändiga för att säkerställa att alla objekt som innehåller produkterna kommer att vara säkra och lämpliga för användning under slutanvändningsförhållanden.

Inget uttalande i Innehållet om en möjlig eller föreslaget användning av material, produkt, tjänst eller design är avsett, eller bör tolkas, att bevilja någon licens under patent eller annan immateriell rättighet av MPM som täcker sådan användning eller design, eller som en rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design i intrång i patent eller annan immateriell rättighet.

Ingenting i Innehållet eller i denna friskrivningsklausul ska tolkas för att ändra eller ersätta villkoren i COS och/eller användarvillkoren och tjänsterna för webbplatsen ("TOS"). I händelse av detta, i det fall det skulle finnas någon konflikt eller inkonsekvens mellan eller bland villkoren i Innehållet eller denna Friskrivningsklausul och villkoren i COS och/eller TOS, ska villkoren för den senare kontrollera med avseende på ämnet därom.